Πως θα ανανεώσετε για άλλους 6 μήνες το επίδομα ενοικίου

Η επιδότηση ενοικίου καταβάλλεται στους δικαιούχους για 12 μήνες ωστόσο με την πάροδο των 6 μηνών το επίδομα ανανεώνεται μόνο εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησης του. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια αποστέλλονται μηνύματα στους δικαιούχους και στη συνέχεια θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ενεργό ηλεκτρονικό συμβόλαιο για άλλους 6 μήνες. Σημειώνεται ότι ήδη έχουν αποσταλεί σχετικά SMS ενημερώνοντας τους δικαιούχους τι πρέπει να κάνουν.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης και σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του νοικοκυριού ή των όρων του μισθωτηρίου, ο δικαιούχος μπορεί να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησής του και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο 6μηνο χορήγησης. Με την πάροδο των 12 μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης ο δικαιούχος μπορεί να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Όσοι λοιπόν κάνουν εκ νέου αίτηση μέσα στον Σεπτέμβριο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ηλεκτρονικό συμβόλαιο θα πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1/10/2019 έως και 31/3/2020. Για να εγκριθεί η αίτηση απαιτείται το μισθωτήριο συμβόλαιο να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μήνες από τον επόμενο μήνα της υποβολής αίτησης.

Για παράδειγμα για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του Σεπτεμβρίου (6μηνο χορήγησης του Επιδόματος: Οκτώβριος – Μάρτιος 2020) θα πρέπει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο το οποίο καταχωρείται στην πλατφόρμα να έχει ως ημερομηνία έναρξης τουλάχιστον από 1η/10/2019 και ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έως 31η/03/2020.

Υποβολή αίτησης

Ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση του μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης στις διασταυρώσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Σε περίπτωση πολυπρόσωπου νοικοκυριού ζητείται η συναίνεση των ενήλικων μελών του νοικοκυριού μέσω των κωδικών τους TAXISnet. Η συναίνεση όλων των ενηλίκων μελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης.

Εάν πρόκειται για συνενοικιαστές (δηλαδή εάν έχει δηλωθεί συνενοικίαση στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο), η αίτηση υποβάλλεται από τον έναν εκ των δύο και το άλλο άτομο συμπεριλαμβάνεται ως μέλος στο νοικοκυριό. Η αίτηση θα είναι κοινή και το ποσό της επιδότησης θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην αίτηση για το Επίδομα και στον οποίο ο αιτών θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Σχετικά Νέα