Πώληση θυγατρικών εταιρειών από την R.F. ENERGY

H εταιρεία R.F. ENERGY AE, κατά 50% θυγατρική της F.G. EUROPE ΑΕ ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σήμερα με τις εταιρείες ELSEWEDY ELECTRIC TRIPOLI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE, ELSEWEDY ELECTRIC ERMIONIDA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE, ELSEWEDY ELECTRIC KILKIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE και ELSEWEDY ELECTRIC AIGIALΕIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE, συμβάσεις πωλήσεως του συνόλου των μετοχών των κατά 100% θυγατρικών της εταιρειών, ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ, ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΕ και ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της F.G.EUROPE στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 55 εκατ. ευρώ.

Οι ως άνω συμφωνίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 28/06/2019 και τελούν υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης παρομοίων συναλλαγών.

Επίσης, προβλέπεται ότι η RF ENERGY AE θα διατηρήσει τη διοίκηση και διαχείριση των παγίων των ως άνω εταιρειών.

Οι αγοράστριες εταιρείες είναι 100% θυγατρικές της κυπριακής εταιρείας EL.E ENERGY LIMITED η οποία με την σειρά της είναι 100% θυγατρική της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Καϊρου Αιγυπτιακής εταιρείας ELSEWEDY ELECTRIC S.A.E.

Σχετικά Νέα