Η μαθήτρια δήλωσε ιδιαίτερα υπερήφανη που κράτησε την ελληνική σημαία,