Ποιοι είναι οι καλύτεροι τουρίστες για την Ελλάδα, που μένουν, πόσα ξοδεύουν

Έρευνα του ΣΕΤΕ δίνει την πορεία των τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα, τη χώρα προέλευσής τους και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.

Το 2018, στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 34.831 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση +12,3%, σε σχέση με το 2017. Στις τρεις πρώτες θέσεις κατάταξης των χωρών με βάση τον αριθμό των επισκέψεων το 2018 διατηρήθηκαν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βουλγαρία.

Οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν στις 227.012 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +8,2% και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 15.653 εκατ. € παρουσιάζοντας αύξηση +10,2%. Στις τρεις πρώτες θέσεις κατάταξης των χωρών με βάση τον αριθμό των διανυκτερεύσεων το 2018 βρέθηκαν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία, ενώ στις τρεις πρώτες θέσεις με βάση τον αριθμό τις εισπράξεις η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.

Ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας το 2018 κατά μέσο όρο επισκέφθηκε 1,16 Περιφέρειες. Διαφορετικά από το μέσο όρο το κινούνται οι αγορές «long haul (μεγάλων αποστάσεων)», καθώς σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα τείνουν να επισκέπτονται μεγαλύτερο αριθμό Περιφερειών.

Το 2018, η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια μειώθηκε ως αποτέλεσμα της μείωσης της διάρκειας παραμονής, παρόλο που η δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε. Παράλληλα, 12 από τις 13 Περιφέρειες παρουσίασαν αύξηση στον αριθμό των επισκέψεων, 9 από τις 13 κατέγραψαν αύξηση διανυκτερεύσεων με αποτέλεσμα την αύξηση των εισπράξεων σε σχέση με το 2017.

Συγκεκριμένα:

• Η δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2018 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 449 € παρουσιάζοντας μείωση -1,8% σε σχέση με το 2017 (458 €). Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με 666 € παρουσιάζοντας αύξηση +6,4%. Η χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μόλις 167 €, παρουσιάζοντας μείωση -20,3%.

• Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2018 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 69 € παρουσιάζοντας αύξηση +1,9% σε σχέση με το 2017 (68 €). Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση το 2018 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με 86 € παρουσιάζοντας αύξηση +9,3%. Αντίθετα, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 46 €, παρουσιάζοντας μείωση -12,0%.

• Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 6,5 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας μείωση (-3,7%). Η μέγιστη διάρκεια παραμονής 8,4 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια της Κρήτης παραμένοντας στα επίπεδα του 2017. Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής το 2018, ήταν 3,4 διανυκτερεύσεις και σημειώθηκε στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφοντας μείωση -16,6%.

Οι πέντε σημαντικότερες αγορές της Ελλάδας για το 2018, με βάση την κατάταξη των εσόδων είναι: η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ιταλία. Προστιθέμενης και της Ρωσίας, που παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί αισθητά η δυναμική της έχει μεγάλη σημασία για ορισμένες Περιφέρειες και υψηλή δαπάνη, οι έξι αυτές χώρες, αθροιστικά συνεισφέρουν το 41,5% των επισκέψεων, το 49,7% των διανυκτερεύσεων και το 52,2% των ταξιδιωτικών εισπράξεων στην Ελλάδα.

Αναφορικά με τη χώρα προέλευσης, το 2018 την υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφουν οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ (89€), ενώ ανά επίσκεψη οι επισκέπτες από τη Γερμανία (614€), λόγω μεγάλης διάρκειας παραμονής (8,8 νύχτες). 81,9% των επισκέψεων, 86,2% διανυκτερεύσεων και 88,1% των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό κατευθύνθηκε σε πέντε από τις δεκατρείς Περιφέρειες.

Οι Περιφέρειες αυτές είναι το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια Νησιά. Οι τρεις από αυτές (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά), που αποτελούν κατ’ εξοχήν προορισμούς για «Ήλιο και Θάλασσα», είναι στο top-5 των Περιφερειών και στους δείκτες δαπάνης ανά επίσκεψη, δαπάνης ανά διανυκτέρευση και μέσης διάρκειας παραμονής

ΠΗΓΗ: ΣΕΤΕ

Σχετικά Νέα