Ποιοι δεν εργάζονται την ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Την ημέρα του Αγίου Πνεύματος οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ωστόσο, κλειστές θα παραμείνουν οι τράπεζες και όλα τα υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα. Επίσης, επίσημη αργία έχει ορισθεί για το Δημόσιο, τους δημοσιογράφους και ραδιόφωνα.

Αργία έχουν όσοι εργάζονται:

α) στις καπνοβιομηχανίες,

β) στις κλινικές και στα ιατρικά εργαστήρια,

γ) στα ναυτικά πρακτορεία,

δ) στις επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίων,

ε) στις εφημερίδες,

στ) στα λατομεία πέτρας και χώματος,

ζ) στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς,

η) στις επιχειρήσεις τεχνικών έργων (μόνο για τις ειδικότητες Εργοδηγών Σχεδιαστών και Χειριστών Μηχανημάτων)

θ) στους ηλεκτροτεχνίτες ι) στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών,

ια) στους φωτοστοιχειοθέτες,

ιβ) στους φορτ/τές,

ιγ) στα τυπογραφεία

ιδ) στα βιβλιοπωλεία,

ιε) στους θυρωρούς,

ιστ) στους εργοδηγούς – σχεδιαστές κτλ.

Επόμενη αργία θα είναι  15 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη

Σχετικά Νέα