Ποιες επενδύσεις φυσικών προσώπων οδηγούν σε μείωση φόρου

Σημαντική μείωση του φορολογητέου εισοδήματος τους μπορούν να εξασφαλίσουν φυσικά πρόσωπα που επενδύουν (angel investors) σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups).

Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορεί να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή εξωτερικού, οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ.

Επομένως, το φορολογητέο εισόδημα του επενδυτικού αγγέλου μπορεί να μειωθεί μέχρι και το ποσό των 300 χιλιάδες ευρώ ανά φορολογικό έτος σε περίπτωση που επιλέξει να εισφέρει το μέγιστο ποσό επένδυσης σε 3 διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα το ποσό που θα εισφέρει σαν αύξηση για να πετύχει την έκπτωση θα αγγίζει το διπλάσιο ποσό.

Για την χορήγηση της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στη φορολογική δήλωση του φυσικού προσώπου – επενδυτικού αγγέλου το ποσό του κεφαλαίου που εισφέρεται ως επένδυση.

Ειδικότερα, η έκπτωση ποσού ίσου με το 50% της επένδυσης από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου πραγματοποιείται με την αναγραφή του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο αυτό καταβλήθηκε, με την προϋπόθεση η πραγματοποίηση της εισφοράς κεφαλαίου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος αυτό.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που η εισφορά κεφαλαίου ολοκληρωθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η καταβολή, η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα πραγματοποιείται στο φορολογικό έτος που αυτή ολοκληρώθηκε.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα