Πλακιωτάκης: Τα ελληνικά νησιά από ουραγός σε πρωταγωνιστής της ανάπτυξης

Σε φάση υλοποίησης τέθηκε η δημιουργία ειδικού τομεακού προγράμματος στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, ώστε να υπάρξει ενιαίο χρηματοδοτικό εργαλείο για την υποστήριξη σειράς δράσεων στη νησιωτική Ελλάδα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε αυτή την κατεύθυνση συγκάλεσε σύσκεψη, στην οποία μετείχαν οι γενικοί γραμματείς Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Χριστιάνα Καλογήρου, Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Άγγελος Κότιος, ο πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Αθανάσιος Κουρεμένος, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου ΠανεπιστημίουΓιάννης Ψυχάρης, η προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Αθηνά Φωκά και ο ειδικός σύμβουλος του υπουργού Μανώλης Κουτουλάκης.

Στη σύσκεψη τέθηκαν οι βάσεις για τη συνεργασία των εν λόγω φορέων, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για τον νησιωτικό χώρο και να υποστηριχθεί το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην κατεύθυνση αυτή. Στόχος της εθνικής αυτής στρατηγικής είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, συνεκτικού και ρεαλιστικού μοντέλου ανάπτυξης, μέσω της αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων με σαφή εδαφικό χαρακτήρα (territorial).

Στο πλαίσιο της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η άμεση ανάγκη εκπόνησης έρευνας η οποία θα αναδείξει το κοινωνικό, οικονομικό κι αναπτυξιακό κεφάλαιο των νησιών, με αξιόπιστες απαντήσεις σε μείζονα ζητήματα όπως:

– Τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες του νησιώτη επιχειρηματία.

– Οι βέλτιστες και ρεαλιστικές λύσεις σε έργα υποδομών στον τομέα ενέργειας, κυκλικής οικονομίας και υδάτων.

– Ο μηχανισμός υλοποίησης πολιτικών στους τομείς αυτούς.

– Η υποστήριξη των κοινωνικών νησιωτικών εταίρων.

Όπως τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά το πέρας της σύσκεψης, «είναι η πρώτη φορά τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που δρομολογείται πρωτοβουλία για αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Κανονισμών και των χρηματοδοτικών εργαλείων της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υιοθέτηση μιας δημόσιας πολιτικής για τον νησιωτικό χώρο της πατρίδας μας οφείλει να αναδεικνύει τον ζωτικό, οικονομικό και αναπτυξιακό ρόλο της περιοχής, στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η θάλασσα και τα νησιά της Ελλάδας πρέπει και θα αναδειχθούν από ουραγό, σε πρωταγωνιστή της ανάπτυξης του τόπου».

 

Σχετικά Νέα