Πίνδος: Αύξηση πωλήσεων και μεριδίου αγοράς

Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε 26,53 εκατ. ευρώ έναντι 24,62 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 7,7%. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,89 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Ο συνεταιρισμός προσβλέπει στην τόνωση της εξαγωγικής του δραστηριότητας, με στόχο το άνοιγμα στις αγορές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

Το επενδυτικό πρόγραμμά του την τετραετία 2019-2022 θα φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ και θα κατευθυνθεί στην κατασκευή νέων γραμμών πτηνοσφαγείου, στην επέκταση της μονάδας έτοιμων ψημένων προϊόντων και στην παραγωγή ζωοτροφών.

Για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση της Πίνδος εκτιμά ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της θα πλησιάσει τα 300 εκατ. ευρώ. Ο συνεταιρισμός, ο οποίος απασχολεί 1.132 εργαζομένους, μέσα στην τελευταία τριετία έχει δημιουργήσει 200 νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράγει περισσότερους από 200 κωδικούς προϊόντων.

Σχετικά Νέα