Περίπου 350 δισ. δολάρια θα χρειαστεί η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Παρόλο που οι ζημιές που έχουν προκληθεί στην Ουκρανία από την πολεμική σύρραξη εκτιμώνται άνω 97 δισ. δολάρια, έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από την Παγκόσμια Τράπεζα, την ουκρανική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτίμησε ότι η ανοικοδόμηση της χώρας θα μπορούσε να κοστίσει σχεδόν 350 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η Ουκρανία είχε υποστεί ζημίες 252 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω διαταραχών στις οικονομικές ροές και την παραγωγή της, καθώς και επιπλέον δαπάνες που συνδέονται με τον πόλεμο, ενώ ο εκτοπισμός του ενός τρίτου όλων των Ουκρανών αναμενόταν να ανεβάσει το ποσοστό της φτώχειας στο 21% από μόλις 2% πριν τον πόλεμο.

Συνολικά, η έκθεση εκτιμά ότι οι ανάγκες ανοικοδόμησης της Ουκρανίας έχουν φτάσει τα 349 δισεκατομμύρια δολάρια από την 1η Ιουνίου, ή περίπου 1,6 φορές το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων της χώρας το 2021.

Από αυτό το ποσό, 105 δισεκατομμύρια δολάρια χρειάστηκαν βραχυπρόθεσμα για την αντιμετώπιση επειγουσών προτεραιοτήτων, όπως η ανοικοδόμηση χιλιάδων κατεστραμμένων σχολείων και τουλάχιστν 500 νοσοκομείων.

Πώς έγινε η εκτίμηση;

Τα ευρήματα και ο υπολογισμός του ποσού που θα χριεαστεί για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας βασίζονται σε μία «πολύ ισχυρή» διεθνώς αποδεκτή μεθοδολογία, όπως γνωστοποίησε ο περιφερειακός διευθυντής χώρας της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ανατολική Ευρώπη, Arup Banerji.

Ενημέρωσε μάλιστα ότι οι αρχικές εκτιμήσεις της Ουκρανίας ότι θα κόστιζε 750 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της οικονομίας της ήταν πιθανές παρεκβολές από τις ζημιές και τις οικονομικές απώλειες, αλλά δεν ήταν σαφές ποια ακριβής μεθοδολογία είχε χρησιμοποιηθεί για να καταλήξουμε σε αυτήν την εκτίμηση.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα