Περιφέρεια Αττικής: 1,1 εκατ. για την ψηφιακή αναβάθμιση των ιατρικών και οδοντιατρικών συλλόγων

Το «πράσινο φως» για τη ψηφιακή αναβάθμιση των δύο Ιατρικών Συλλόγων και των δύο Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής (Αθηνών και Πειραιώς), δόθηκε μετά την υπογραφή των σχετικών εγκρίσεων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 1.1 εκατ. ευρώ, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας 2), από τον Περιφερειάρχη Αττικής και πρόεδρο του ΙΣΑ Γ. Πατούλη.

Μεταξύ των παρεμβάσεων ψηφιακής αναβάθμισης που προβλέπονται βάση των σχετικών αποφάσεων είναι οι εξής:

• Hλεκτρονική διεκπεραίωση λειτουργιών των Συλλόγων

• Υποστήριξη με εργαλεία ΤΠΕ της κατάρτισης των μελών των Συλλόγων και του ελέγχου της ποιότητας των υπηρεσιών περίθαλψης που παρέχουν δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας εντός των ορίων δικαιοδοσίας τους

• Δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικής διασύνδεσης του κάθε Συλλόγου με άλλους Ιατρικού Συλλόγους και την αξιοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, (ψηφιακής πλατφόρμα – εργαλείο τηλεδιασκέψεων, κ.λπ.),

• Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών πληροφόρησης και δημοσιότητας για την προστασία της δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και την μείωση των συνεπειών της, μέσω της δημιουργίας της Διαδικτυακής Πύλης των Συλλόγων, τηρώντας πρότυπα συμβατά με την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ, την ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιοδικού δελτίου με επιστημονικό ή συνδικαλιστικό περιεχόμενο προς πληρέστερη επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση των ιατρών και την ηλεκτρονική επικοινωνία με άλλους Ιατρικούς Συλλόγους,

• Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης της ψηφιακής πλατφόρμας και εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την υποστήριξη των ανωτέρω αναφερθέντων και γενικά του έργου των Συλλόγων προκειμένου να παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες στα μέλη τους και στους πολίτες και να εξασφαλίζεται η διασύνδεση με άλλους Συλλόγους, με ταυτόχρονη χρήση διαλειτουργικότητας, για λήψη και παροχή στοιχείων από/προς άλλους φορείς (Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Υπουργείο Υγείας, ΑΑΔΕ, ΕΟΠΥΥ, ΗΔΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ερευνητικά κέντρα, κλπ).

• Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων υλοποίησης του κυρίως υποέργου της Πράξης, λόγω του τεχνικού αντικειμένου για το οποίο δεν θα είναι δυνατή η παρακολούθηση του από το υφιστάμενο προσωπικό.

Ο κ. Πατούλης υπέγραψε τις σχετικές αποφάσεις στα γραφεία της Περιφέρειας παρουσία του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά Ν. Πλατανησιώτη, του Προέδρου του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών Αθ. Υφαντή, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Μ. Αγρανιώτη και του Αντιπροέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Φ. Πατσουράκου, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι θα συμβάλλει έμπρακτα τόσο στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους όσο και στην καλύτερη θωράκιση των μελών και πολιτών που εξυπηρετούνται από τους Συλλόγους.

Από την πλευρά του ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως αυτή την περίοδο που υπάρχει και νέα έξαρση της πανδημίας, προτεραιότητα της διοίκησης της Περιφέρειας είναι η αποτελεσματική θωράκιση της δημόσιας υγείας.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα