Ο εφιάλτης των δασκάλων παραμένει άγρυπνος, καθώς ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας παραμονεύει.