Pasal: Την αλλαγή έδρας της εταιρείας ενέκρινε η Γ.Σ.

Την αλλαγή έδρας της εταιρείας και τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της PASAL Development SA.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, πραγματοποιήθηκε την 22/5/2019 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην οποία παραστάθηκαν 3 μέτοχοι που εκπροσωπούν 9.406.436 μετοχές επί συνόλου 14.967.940, δηλαδή το 62,84% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα:

1. την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2018 έως 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την ίδια περίοδο (01.01.2018 έως 31.12.2018).

2. Tην έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018).

3. Την εκλογή και αμοιβή για την εταιρική χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή του κ. Γεωργίου Τσιώλη και του κ. Αντωνίου Παπαγιάννη, ως Αναπληρωματικού Ελεγκτού.

4. Τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση.

5. Την Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην διοίκηση θυγατρικών ή άλλων εταιριών.

6. Την Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της.

7. Την Tροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Ν.4548/2018.

8. Έγκριση συμβάσεων που έγιναν κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2018 μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων μερών.

Σχετικά Νέα