Πάνω από 2000MW η ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας της MYTILINEOS

Δύο είναι τα από τα πιο σημαντικά ζητούμενα της εποχής μας: η ενέργεια και το νερό.

Ως προς το πρώτο, η Ελλάδα που έμεινε για δεκαετίες πίσω, δείχνει τα τελευταία χρόνια μια σημαντική μεταστροφή, τόσο προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), όσο και προς νέες μορφές εκμετάλλευσης.

Για παράδειγμα, η MYTILINEOS, πρόκειται να λειτουργήσει στο Ενεργειακό Κέντρο της εταιρείας, στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας, έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στην Ευρώπη, ισχύος 826MW.

Ο Τομέας Έργων EPC – METKA, που έχει αναλάβει με μεγάλη επιτυχία δεκάδες σταθμούς συνδυασμένου κύκλου παγκοσμίως, κάτι που αποτελεί εγγύηση τόσο για την ποιότητα, όσο και για την ταχύτητα κατασκευής, θα ξεκινήσει το φθινόπωρο τις κατασκευαστικές εργασίες.

Ο σταθμός, ο οποίος θα έχει ως βασικό προμηθευτή την General Electric, θα έχει αεριοστρόβιλο τεχνολογίας class H, με θερμική απόδοση μεγαλύτερη από 63%, γεγονός που θα τον καθιστά τον πιο αποδοτικό στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή.

Το προβλεπόμενο κόστος επένδυσης είναι της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες – κατά πάγια πρακτική της MYTILINEOS – θα καλυφθούν κυρίως από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού (commissioning), αναμένεται στο 4ο τρίμηνο του 2021.

Πλέον, με αυτόν τον σταθμό, η ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας που θα διαθέτει η MYTILINEOS θα ξεπερνά τα 2000MW (πλέον του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ), συμβάλλοντας σημαντικά με αυτόν τον τρόπο στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αλλά και με προϋποθέσεις εξαγωγών σε γειτονικές χώρες στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου (target model). Η εταιρεία διαθέτει ήδη Θερμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ) 440,48MW στον Αγιο Νικόλαο, Θερμοηλεκτρικό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (ΘΗΣ) 4336,6 MW στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας και Σταθμό συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στον Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας, ισχύος 334 MW.

Ταυτόχρονα, η MYTILINEOS συμβάλλει αποτελεσματικά στην παραγωγή «καθαρής» ενέργειας, καθώς με τη χρήση του φυσικού αερίου ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές ρύπων και οι επιπτώσεις τους. Το φυσικό αέριο κατά την καύση του εκπέμπει λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου από τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα, ενώ ένας σταθμός CCGT υπολογίζεται ότι εκπέμπει κάτω από το ένα τέταρτο των εκπομπών μιας θερμικής λιγνιτικής μονάδας.

Σχετικά Νέα