Παναγιωτόπουλος: Εξετάζεται η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας της ΠΑ

Ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας εξετάζεται, στο πλαίσιο της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναγνώριση μετοχικής σχέσης όσων έχουν αποστρατευθεί όμως δεν τους έχει καταβληθεί έως τώρα το εφάπαξ βοήθημα ή δεν τους έχουν επιστραφεί οι καταβληθείσες πάγιες εισφορές.

Αυτό γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ Νίκου Παπαναστάση και Θανάση Παφίλη με θέμα «Αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), πρώην Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) της Πολεμικής Αεροπορίας».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος υπενθύμισε ότι τόσο στον ν. 2936/2001 όσο και στο ν.δ. 398/1974 δεν διευκρινίζεται εάν η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2936/2001, με παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς, διενεργείται αυτεπάγγελτα από τις διοικούσες επιτροπές των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας (ΕΛΟΑ) ή κατόπιν αιτήσεως των μετόχων και ως εκ τούτου ακολουθήθηκε διαφορετική πρακτική από τους ΕΛΟΑ των τριών κλάδων. Γι’ αυτό ζητήθηκε η λήψη σχετικής γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ).

Με την υπ’ αριθμ. 209/2018 γνωμοδότηση, το ΝΣΚ έκρινε ότι η αναγνώριση της υπόψη προϋπηρεσίας ενεργείται αυτεπάγγελτα ενόσω οι ΕΜΘ βρίσκονται σε ενέργεια και έχουν μετοχική ιδιότητα.

Σχετικά Νέα