Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: Προσοχή σε ζητήματα ελευθεριών εν μέσω κρίσης κορωνοϊού

Τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για την καταπολέμηση του κορωνοϊού έχουν σοβαρές συνέπειες στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή και την υγεία, υπογραμμίζει έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων(FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι απαντήσεις των κυβερνήσεων στην πανδημία του κορωνοϊού επηρεάζουν ιδιαίτερα τα δικαιώματα των ήδη ευάλωτων ή ατόμων που είναι σε κίνδυνο, όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι άνθρωποι με αναπηρίες, οι Ρομά ή οι πρόσφυγες. Όπως σημειώνει ο Οργανισμός, τόσο ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και η προστασία της δημόσιας υγείας είναι για το βέλτιστο συμφέρον όλων και πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι.

Η έκθεση του Οργανισμού καλύπτει τη χρονική περίοδο 1 Φεβρουαρίου-20 Μαρτίου 2020 και επικεντρώνεται σε τέσσερα ζητήματα. Το πρώτο αφορά στην καθημερινή ζωή, καθώς σημειώνει ότι οι ενέργειες των κυβερνήσεων είχαν ευρύτατο αντίκτυπο σε θεμελιώδη δικαιώματα, όπως της ελευθερίας της κίνησης, της εργασίας, της υγείας και της εκπαίδευσης. Ο Οργανισμός ζητάει τα μέτρα που λαμβάνονται να μην οδηγούν σε κοινωνική απομόνωση.

Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στις ευάλωτες ομάδες και υπογραμμίζεται ότι οι χώρες της ΕΕ θα έπρεπε να προστατεύουν αλλά όχι να απομονώνουν τους ανθρώπους σε χώρους, όπως οι φυλακές ή τα κέντρα προσφύγων, ενώ θα πρέπει να αναπτύξουν και στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών άλλων ευάλωτων ομάδων, όπως τα καταφύγια για τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στο ρατσισμό, καθώς η έκθεση διαπιστώνει αύξηση στις ρατσιστικές και ξενοφοβικές επιθέσεις κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, κυρίως εναντίον ατόμων που προέρχονται από την Ασία. Ο Οργανισμός ζητά από τις χώρες να παρακολουθούν συστηματικά ρατσιστικά και ξενοφοβικά περιστατικά και να αναφέρουν, διερευνούν και διώκουν τέτοιου είδους εγκλήματα.

Τέλος, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ,  η έκθεση αναφέρεται στην παραπληροφόρηση και την προστασία προσωπικών δεδομένων και ζητάει να ενταθεί η παροχή έγκυρων πληροφοριών προς τους πολίτες και να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων, που συλλέγονται για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

 

Σχετικά Νέα