ΟΠΕΚΕΠΕ: Πλήρωσε 110 εκατ. ευρώ σε 69.967 δικαιούχους

Περισσότερα από 110 εκατ. ευρώ που αφορούν μεταξύ άλλων συνδεδεμένες ενισχύσεις καθώς και συμπληρωματικές πληρωμές των άμεσων ενισχύσεων προχώρησε σήμερα ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλει σε 69.967 δικαιούχους το ποσό των 110.427.488,20 ευρώ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οργανισμός στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα πιστωθούν τα κάτωθι ποσά:

Α. Πρώτη πληρωμή συνδεδεμένων ενισχύσεων φυτικού κεφαλαίου :

• για την καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας ποσού 2.809.838,46 ευρώ σε 757 δικαιούχους

• για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση ποσού 4.361.439,43 ευρώ σε 5.001 δικαιούχους

• για την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά ποσού 2.677.766,24 ευρώ σε 2.038 δικαιούχους

• για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας ποσού 4.377.509,87 ευρώ σε 6.150 δικαιούχους

Β. Πρώτη πληρωμή συνδεδεμένων ενισχύσεων ζωϊκού κεφαλαίου :

• για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων ποσού 379.301,63 σε 55 δικαιούχους

• στον τομέα του βόειου κρέατος ποσού 33.726.612,27 ευρώ σε 8.226 δικαιούχους

• στον τομέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος ποσού 48.747.303,03 ευρώ σε 38.923 δικαιούχους

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία στη χώρα μας καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων ελέγχων και τελικά οι ανωτέρω ενισχύσεις στον τομέα βόειου και αιγοπροβείου κρέατος χορηγούνται στους δικαιούχους νωρίτερα κατά ένα μήνα από το προηγούμενο έτος αιτήσεων.

Γ. Συμπληρωματικές πληρωμές :

• για τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ποσού 5.036.397,45 ευρώ σε 3.526 δικαιούχους

• για την πράσινη ενίσχυση ποσού 2.429.193,44 ευρώ σε 1.970 δικαιούχους

• για τους νέους γεωργούς ποσού 816.903,50 ευρώ σε 1.237 δικαιούχους

• για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή ποσού 6.897,28 ευρώ σε 77 δικαιούχους

• για βρώσιμα όσπρια ποσού 4.123,26 ευρώ σε 18 δικαιούχους

• για τον σκληρό σίτο ποσού 18.762,48 ευρώ σε 81 δικαιούχους

Σχετικά Νέα