Ομολογιακό δάνειο 72,5 εκατ. ευρώ εξέδωσε το Ιασώ

Το Ιασώ ανακοίνωσε σήμερα ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα αναχρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου.

Ειδικότερα, η εταιρεία εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ύψους 72.500.000 ευρώ, 7ετούς διάρκειας, με το οποίο κατέστη δυνατή η αποπληρωμή του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και της Ιασώ Θεσσαλίας Α.Ε.

Το ομολογιακό δάνειο εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων του ομίλου της εταιρείας και με εκχώρηση των απαιτήσεων από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ακινήτων αυτών.

 

Σχετικά Νέα