ΟΛΘ: Αύξηση κερδών κατά 136,8% και μέρισμα 0,57 του ευρώ

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,57 του ευρώ ανά μετοχή καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Xρήσης 2018 ενέκρινε, μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, στη Θεσσαλονίκη.

Στη Γενική Συνέλευση, εκπροσωπήθηκε το 79,44% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ ΑΕ, έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρικής Xρήσης του 2018.

Πιο συγκεκριμένα: – ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση κατά 7,9% το 2018 και ανήλθε σε 58,5 εκατ.ευρώ έναντι 54,2 εκατ. του 2017.

-Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 24,7 εκατ. έναντι 12,5 εκατ. του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 98,2%, ενώ μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 17,15 εκατ. έναντι 7,2 εκατ. του 2017, σημειώνοντας αύξηση 136,8%.

Σύμφωνα με τη διοίκηση «η εικόνα των οικονομικών στοιχείων αντικατοπτρίζει την αύξηση της κίνησης, τόσο στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, κατά 6%, όσο και στο Συμβατικό Λιμάνι, κατά 4%, αλλά και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της εταιρείας».

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα