ΟΛΠ: Αποδεκτή η παραίτηση του κ. Feng Bo Ming

Την παραίτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. FENG Bo Ming, αποδέχτηκε η ΟΛΠ, χωρίς αντικατάσταση αυτού για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Νόμου 4706/2020 και καλύπτει την πρόσφορη και προσήκουσα άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από 29.04.2022.

Λόγω της ανωτέρω παραιτήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. ανασυγκροτείται σε σώμα, από 29.04.2022, ως κατωτέρω:

  1. κ. YU ZengGang, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
  2. κ. ZHU Jianhui, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  3. κ. ZHANG Anming, εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος.
  4. κα LI Jin, Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό Μέλος.
  5. κ. KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  6. κ. IP Sing Chi, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  7. κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  8. κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  9. κα YUTao, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  10. κ. ΜΩΡΑΛΗΣ Ιωάννης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα