Οι πιο καινοτόμες εταιρείες του κόσμου σύμφωνα με το BCG

Το Boston Consulting Group κυκλοφόρησε την πιο πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε σχετικά με τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις, όπως αυτές προτάθηκαν από τα 2.500 στελέχη με τα οποία συζήτησαν οι ερευνητές.

Τι κάνει αυτές τις εταιρείες καινοτόμες; Οι μεγάλες θεματικές της φετινής έρευνας του BCG είναι η χρήση «τεχνητής νοημοσύνης»- κάτι που σημαίνει αυτοματισμούς και προηγμένα analytics- η χρήση πλατφορμών και η χρήση οικοσυστημάτων.

Μπορεί οι εταιρείες που βρέθηκαν στις κορυφαίες θέσεις να είναι εξαιρετικά μεγάλες, αλλά σε επίπεδο εταιρείας, η ακαδημαϊκή έρευνα υποστηρίζει ότι η καινοτομία βρίσκεται σε σταθερή και καθολική κλίμακα. Με άλλα λόγια, τόσο οι startups όσο και οι μεγάλες εταιρείες έχουν πολύ καλές ιδέες.

Αυτή είναι, λοιπόν, η πρώτη δεκάδα.

10. Adidas

Μεταβολή Εσόδων από το 2005 μέχρι το 2018: 10%

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: 14%

9. Tesla

Μεταβολή Εσόδων από το 2005 μέχρι το 2018: 68%

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: 65,2%

8. Facebook

Μεταβολή Εσόδων από το 2005 μέχρι το 2018: 47,1%

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: 32,5%

7. IBM

Μεταβολή Εσόδων από το 2005 μέχρι το 2018: -1%

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: 0,6%

6. Netflix

Μεταβολή Εσόδων από το 2005 μέχρι το 2018: 32,4%

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: 23,6%

5. Samsung

Μεταβολή Εσόδων από το 2005 μέχρι το 2018: 18,7%

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: 15,9%

4. Microsoft

Μεταβολή Εσόδων από το 2005 μέχρι το 2018: 5,4%

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: 8,8%

3. Apple

Μεταβολή Εσόδων από το 2005 μέχρι το 2018: 6,3%

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: 15,3%

2. Amazon

Μεταβολή Εσόδων από το 2005 μέχρι το 2018: 30,8%

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: 40,6%

1. Alphabet/Google

Μεταβολή Εσόδων από το 2005 μέχρι το 2018: 22,8%

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: 19,2%

Πηγή: fortunegreece.com

Σχετικά Νέα