Οι νέοι μισθοί υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων από το 2024

Στις συμπληρωματικές διατάξεις επί σειράς θεμάτων που εισήχθηκαν με τροπολογία στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περιλαμβάνονται αυξήσεις στους μισθούς των γενικών γραμματέων των υπουργείων.

Αναλυτικά:
Αποδοχές εξωκοινοβουλευτικών Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών: Με βάση το ισχύον πλαίσιο, οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων από 1/1/2024 επρόκειτο να λάβουν τις ίδιες αποδοχές με τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και υφυπουργούς. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η μισθολογική παραδοξότητα, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα πολύ μεγάλη απόσταση των αποδοχών των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών αφενός και των κοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών αφετέρου, αναπροσαρμόζονται οι αποδοχές των πρώτων.

Έτσι από εδώ και στο εξής οι αμοιβές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών θα είναι υψηλότερες από τις αμοιβές των γενικών γραμματέων, αλλά θα παραμείνουν και πάλι χαμηλότερες από τις αποδοχές των κοινοβουλευτικών υπουργών και υφυπουργών.

Πιο συγκεκριμένα, οι αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών ορίζονται σε ποσοστό 90% των μικτών μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου και των εξωκοινοβουλευτικών υφυπουργών σε ποσοστό 80%.

Τα ποσά των αυξήσεων
Από 1/1/2024 η μηνιαία αποζημίωση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Υπηρεσιακού Γραμματέα αυξάνεται από 4.631 μικτά (περίπου 2.913 καθαρά) σε 5.121 μικτά (περίπου 3.145 καθαρά).

Η μηνιαία αποζημίωση του εξωκοινοβουλευτικού Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού ορίζεται ίση με το 90% του Προέδρου Αρείου Πάγου (που ανέρχεται σε 8.426). Συνεπώς θα διαμορφωθεί σε 7.583 μικτά ή 4.416 καθαρά.

Η μηνιαία αποζημίωση του εξωκοινοβουλευτικού Υφυπουργού ορίζεται ίση με το 80% του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Συνεπώς θα διαμορφωθεί σε 6.740 μικτά ή 3.944 καθαρά.

Η Υπουργική αποζημίωση (τόσο του Υπουργού, όσο και του Αναπληρωτή) ισούται με την βουλευτική αποζημίωση, που ανέρχεται σε 5.135 μικτά (περίπου 3.152 καθαρά). Ωστόσο, ο κοινοβουλευτικός Υπουργός λαμβάνει επιπλέον της βουλευτικής αποζημίωσης, περίπου 1.865 ευρώ καθαρά για ταχυδρομική ατέλεια-έξοδα γραφείου-κίνησης κτλ., ώστε ο καθαρός μισθός να διαμορφώνεται σε περίπου 5.017 ευρώ (για βουλευτές επαρχίας ανέρχεται σε έως 5.540 ευρώ).

Με αυτόν το τρόπο:

Ο Γενικός Γραμματέας θα λαμβάνει 3.145
Ο εξωκοινοβουλευτικός Υφυπουργός 3.944
Ο εξωκοινοβουλευτικός Υπουργός 4.416
Ο κοινοβουλευτικός Υπουργός-Υφυπουργός και Βουλευτής 5.017

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα