Οι ενεργειακές αγορές στο επίκεντρο συνεδρίου στο ΟΠΑ

Με θέματα που αφορούν το σύγχρονο τομέα των ενεργειακών αγορών και με τη συμμετοχή διακεκριμένων ερευνητών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του χώρου, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει το Συνέδριο «Ενεργειακές αγορές, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα: επιτεύγματα και προοπτικές». Το συνέδριο λαμβάνει χώρα σήμερα στις 14:00-19.00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Ο.Π.Α (Πατησίων 76).

Περιλαμβάνει τις τρεις θεματικές ενότητες:
1. «Απελευθέρωση, δόμηση και λειτουργία των ενεργειακών αγορών»,
2. «Κλιματική αλλαγή και ενέργεια» και
3. «Μετάβαση σε μια Οικονομία χωρίς Άνθρακα: Επιτάχυνση της Καινοτομίας και Εφαρμογή της Agenda 2030 του ΟΗΕ».

Στο πάνελ των ομιλητών συμμετέχουν οι κ.κ.: Δρ. Γεώργιος Κουτζούκος (τέως Πρόεδρος ΑΔΜΗΕ, τέως Αντιπρόεδρος ΡΑΕ, Μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών), Δρ. Ιωάννης Δεσύπρης (Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων, Μυτιληναίος Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων), Δρ. Παντελής Βογιατζής (Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.), Γεώργιος Καρύδης (Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ), Γιάννης Καψωμενάκης (Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών), Γεώργιος Οικονομίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ), Ζωή Βροντίση (Πρόεδρος ΔΣ Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΚΠΑΑ, Ερευνήτρια ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών, E3MLab ΕΜΠ), Ζήσιμος Μαντάς (Eunice Energy Group), Ανδρέας Παπανδρέου (Καθηγητής ΕΚΠΑ, συνπρόεδρος UN Sustainable Development Solutions Network), Κώστας Μπίκας (Director International Geopolitical Strategy, Μυτιληναίος ΑΕ), Έλενα Αθουσάκη (Head of Sustainability and Maritime, PricewaterhouseCoopers), Βέρα Αλεξανδροπούλου (Vice President, Thalassa Foundation).

Τις συζητήσεις συντονίζουν οι Καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Αστέρης Πλιάκος (Διευθυντής του ΠΜΣ «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές»), Αναστάσιος Ξεπαπαδέας και Φοίβη Κουντούρη (μέλη συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ).

Νέο μεταπτυχιακό

Το Συνέδριο διοργανώνεται με αφορμή την έναρξη του νεοϊδρυθέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές», που προσφέρει το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ως σκοπό την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της διεπιστημονικής ανάλυσης και έρευνας στον τομέα των ενεργειακών αγορών, μέσα από τα γνωστικά πεδία: Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας και Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 13.30, ενώ η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό.

Πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αμφιθέατρο Αντωνιάδου, Πατησίων 76 ( επικοινωνία στην ιστοσελίδα www.dept.aueb.gr/lawecon, στο email lawecon@aueb.gr ή στο τηλέφωνο 210 8203642)

Σχετικά Νέα