ΟΔΔΗΧ: Μειώθηκε η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων

Νέα πτώση σημείωσε η απόδοση στη δημοπρασία έντοκων γραμματίων έξι μηνών, και διαμορφώθηκε στο 0,46% από το 0,58% στην προηγούμενη δημοπρασία στις 6 Απριλίου.

Ειδικότερα, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,46%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.375 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,57 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Μαΐου 2019.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019, τις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Σχετικά Νέα