ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,138 δισ. ευρώ με το επιτόκιο σταθερό στο 0,15%

Ελαφρώς χαμηλότερη ζήτηση σε σχέση με τις εκδόσεις των προηγούμενων μηνών χαρακτήρισε την σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας. Ωστόσο το επιτόκιο διατηρήθηκε στα άκρως ελκυστικά επίπεδα του 0,15% με το Δημόσιο να αντλεί συνολικά το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα δημοπρατήθηκαν έντοκα γραμμάτια ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ και υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 1,536 δισ. ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,76 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην αντίστοιχη δημοπρασία του Ιουλίου ο συντελεστής κάλυψης ήταν 2,51, ενώ το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί όπως και στη σημερινή στο 0,15%.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Σχετικά Νέα