Ο κ. Νάρκισσος Γεωργιάδης νέος διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ

Ο κ. Νάρκισσος Γεωργιάδη αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΑΘ, σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης.

Η θητεία του κ. Γεωργιάδη είναι πενταετής, αρχόμενη από την 27η/08/2019 και λήγουσα την 27η/08/2024.

Παράλληλα, η έκτακτη Γ.Σ. προέβη στην εκλογή του κ. Θεόδωρου Κουλούρη ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., με πενταετή θητεία, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

Τέλος εξέλεξε τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα, αποφάσισε την εκλογή των:

1) Κλείτου Νικολάου, ως Πρόεδρο της Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, με θητεία αρχόμενη την 27/08/2019 και λήγουσα την 10/05/2021.

2) Γκόγκου Παναγιώτη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία αρχόμενη την 27/08/2019 και λήγουσα την 10/05/2021.

3) Κουλούρη Θεόδωρο, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία αρχόμενη την 27/08/2019 και λήγουσα την 10/05/2021.

Σχετικά Νέα