Ο Α. Μπίνης επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Ο Σύμβουλος-Αναλυτής σε θέματα Ακεραιότητας και καταπολέμησης της Διαφθοράς, στη Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης/Μονάδα Ακεραιότητας Δημόσιου Τομέα του Ο.Ο.Σ.Α Άγγελος Μπίνης ορίζεται νέος επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία ανακοινώθηκε στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο κ. Μπίνης έχει θητεία σε θέσεις στην ελληνική δημόσια διοίκηση και συγκεκριμένα έχει θητεύσει στο Εξωτερικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Προϊστάμενος Επιθεωρητής).

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αντικαθιστά τη Γενική Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης και τα άλλα σώματα επιθεώρησης του δημοσίου που καταργούνται.

Σχετικά Νέα