Νέο κοινοπρακτικό δάνειο από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Την υπογραφή κοινοπρακτικού κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ με την Alpha Bank ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Πιο αναλυτικά, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ γνωστοποιεί πως το δάνειο είναι διάρκειας επτά ετών, εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 3156/2003 και του Ν. 4548/2018 και θα κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και στην κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.

Το δάνειο θα εκταμιευθεί σε δύο δόσεις, μία των 10 εκατ. ευρώ και η δεύτερη των 40 εκατ. ευρώ, με την πρώτη δόση να εκταμιεύεται άμεσα.

Θυμίζουμε πως η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, αποτελώντας έναν από τους ισχυρότερους ομίλους στο χώρο της διάθλασης και επεξεργασίας αλουμινίου αλλά και παραγωγής χαλκού στην Ευρώπη, βρίσκεται σε τροχιά σημαντικών επενδύσεων.

Η μεγαλύτερη εξ αυτών είναι η παραγγελία ενός νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου, που όταν εγκατασταθεί θα καταστήσει την εταιρεία μεταξύ των κορυφαίων εργοστασίων έλασης αλουμινίου στην Ευρώπη.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ελάστρου, θα υπερδιπλασιαστεί η παραγωγική δυναμικότητα της θερμής έλασης του εργοστασίου, ενώ πρόσθετες μελλοντικές επενδύσεις θα αυξήσουν ανάλογα και την τελική παραγωγή.

Η επένδυση αυτή αποτελεί την πρώτη φάση υλοποίησης του πενταετούς πλάνου για τον υπερδιπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας προϊόντων έλασης αλουμινίου.

Σχετικά Νέα