Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Ιατρικό Αθηνών

Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ E.A.E.», η οποία έλαβε χώρα τη 10η Ιουλίου εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το νέο Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, αποτελείται από τους τους:

Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, Πρόεδρο του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστο Γ. Αποστολόπουλο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειο Γ. Αποστολόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εκτελεστικό μέλος
Αλεξάνδρα Π. Μικρουλέα, Σύμβουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασιλική Ι. Μέγγου, Σύμβουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαο Χ. Κορίτσα, Σύμβουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιο Χ. Ζέρδιλα, Σύμβουλο, μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 9-7-2022.

 

Σχετικά Νέα