Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» ξεκλείδωσαν για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Λεπτομέρειες δείτε στους παρακάτω συνδέσμους :

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Κεντρική Μακεδονία
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 24/6/2019 – 26/7/2019
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Περιφέρεια Ηπείρου
Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1/7/2019 – 30/8/2019, ώρα 14:00
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Σχετικά Νέα