«Ναι» υπό έναν όρο από τους Ευρωπαίους ηγέτες σε αναβολή του Brexit

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμφωνήσει σε μία ενδεχόμενη αναβολή του Brexit το αργότερο μέχρι τις 22 Μαΐου, και μόνο εφόσον το κοινοβούλιο της Βρετανίας εγκρίνει την επόμενη εβδομάδα τη συμφωνία για το «διαζύγιο», σύμφωνα με το προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, που επικαλείται το Reuters, η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεσμεύεται να συμφωνήσει, πριν από τις 29 Μαρτίου 2019, σε μία παράταση έως τις 22 Μαΐου, υπό τον όρο ότι η Συμφωνία Αποχώρησης θα εγκριθεί από τη Βουλή την επόμενη εβδομάδα».

Στο έγγραφο αναφέρεται επίσης: «Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν προτίθεται να συμμετάσχει στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καμία παράταση δεν είναι εφικτή πέρα από αυτήν την ημερομηνία».

Το κείμενο επαναλαμβάνει επίσης ότι η Συμφωνία Αποχώρησης δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης. Οποιεσδήποτε μονομερείς δεσμεύσεις, δηλώσεις ή άλλες ενέργειες θα πρέπει να είναι συμβατές με τη Συμφωνία αυτή.

Σημειώνεται ότι το κείμενο είναι υπό διαπραγμάτευση από τους Ευρωπαίους ηγέτες και ενδέχεται στη συνέχεια να μεταβληθεί.

Σχετικά Νέα