Ν. Παναγιωτόπουλος: Η συνεργασία με το ΝΑΤΟ να αφορά όλα τα κράτη της ΕΕ

Η συνεργασία ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και ΕΕ βρέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο του συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, σε επίπεδο υπουργών ‘Άμυνας, στις Βρυξέλλες, όπου η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον αρμόδιο υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Μεταξύ των βασικών θεμάτων που απασχόλησαν το Συμβούλιο συγκαταλέγονται ο ευρωπαϊκός οργανισμός άμυνας, τα 13 νέα προγράμματα της 3ης δέσμης της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation-PESCO), τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καθώς και την συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Αναφορικά με τη συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ, ο κ. Παναγιωτόπουλος στην παρέμβασή του επισήμανε την ελληνική θέση, ότι «η οποιαδήποτε ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ θα πρέπει να εδράζεται στις αρχές του ‘μη αποκλεισμού’, δηλαδή της συμμετοχής όλων των κρατών – μελών της Ε.Ε. στις επιμέρους δράσεις και πρωτοβουλίες, καθώς και της αυτονομίας του κάθε Οργανισμού στη λήψη αποφάσεων».

Ως προς τον ευρωπαϊκό οργανισμό άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε για ακόμα μια φορά τη θέση της Ελλάδας για τον κομβικό ρόλο του Οργανισμού στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την τεχνογνωσία του στα θέματα άμυνας.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «Θεωρώ ότι ο ευρωπαϊκός οργανισμός Άμυνας αποτελεί το βασικό θεσμικό φορέα, από τον οποίο θα περάσουν και θα εγκριθούν μια σειρά από επενδυτικές πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν στην ανάταξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και ερευνητικές συνέργειες, τόσο με τον ιδιωτικό τομέα, όσο και με ακαδημαϊκά ιδρύματα. Θα μπορούσα να αναφέρω για παράδειγμα την προοπτική ανάπτυξης ελληνικού Μη Επανδρωμένου Οχήματος (UAV)».

Όσον αφορά στα προγράμματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation-PESCO), ο κ. Παναγιωτόπουλος έθεσε ενώπιον της συνόδου ως μείζον ζήτημα, τον καθορισμό προϋποθέσεων για τη συμμετοχή τρίτων κρατών ή των εταιριών τους σε αυτά – θέση που υιοθετεί και η Κύπρος. «Θα μπορούσαν να συμμετέχουν τρίτοι, εφ’ όσον η συμμετοχή τους δεν αντιβαίνει στα συμφέροντα Ασφαλείας και Άμυνας της Ε.Ε. και των κρατών – μελών της. Περιμένουμε την τελική πρόταση, την οποία συμφωνήσαμε να συνδιαμορφώσουμε» πρόσθεσε.

Τέλος, για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τη διατήρηση της θαλάσσιας ασφάλειας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε ότι κατά τη σύνοδο «υπογραμμίσαμε την αυξημένη σημασία που αποδίδει η χώρα μας στη συνδρομή των αποστολών της Ε.Ε. και την προσήλωσή μας στους υφιστάμενους κανόνες και τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου».

Όσον αφορά στην πιλοτική πρωτοβουλία Συντονισμένης Θαλάσσιας Παρουσίας της Ένωσης, «θεωρούμε ότι η ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα πρέπει να αποτελέσει μια από τις περιοχές ενδιαφέροντος για επέκταση της πρωτοβουλίας μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης της» κατέληξε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σχετικά Νέα