Μυτιληναίος: Δυναμικές επιδόσεις και αύξηση μερίσματος το 2018

Σε τροχιά δυναμικών επιδόσεων παρέμεινε το 2018 ο όμιλος Μυτιληναίος, ΜΥΤΙΛ-0,78% όπως προκύπτει από τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Τα οικονομικά μεγέθη ήταν πολύ κοντά σε εκείνα του 2017, που ήταν ένα έτος ρεκόρ.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε 1,526,5 δισ. ευρώ, εν πολλοίς αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε€144,2 εκατ. ευρώ ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με τα 145,8 εκατ. ευρώ της αμέσως προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), μετά τις απαραίτητες προσαρμογές διαμορφώθηκαν σε 1,009 ευρώ έναντι 1,020 ευρώ το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μετά τις απαραίτητες προσαρμογές ήταν οριακά αυξημένα στα 290,0 εκατ. ευρώ από 289,9 εκατ. ευρώ το 2017.

Η εταιρεία πέτυχε επίσης να περιορίσει τον καθαρό δανεισμό κατά 177,7 εκατ. ευρώ στα 390,4 εκατ. από 568,1 εκατ. ευρώ την χρήση του 2017.

Υπό τις συνθήκες αυτές το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε 0,36 ευρώ (μικτό μέρισμα ανά μετοχή) αυξημένο σε σχέση με τα 0,32 ευρώ το προηγούμενο έτος.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: «Το 2018, η εταιρεία κατάφερε να επαναλάβει οικονομικές επιδόσεις αντίστοιχες με το 2017, έτος κατά το οποίο καταγράφηκαν ιστορικά υψηλά μεγέθη σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του εταιρικού μετασχηματισμού».

Όπως σημείωσε πέραν πέραν της υψηλής κερδοφορίας πολύ σημαντικό ήταν το γεγονός ότι το 2018 καταγράφηκαν ισχυρές ταμειακές ροές, που είχαν ως συνέπεια την περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού.

Σχετικά Νέα