Μπακογιάννης: Στηρίζουμε τις μεσαίες επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας

«Οι μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασικό εργαλείο ανάπτυξης για την Οικονομία. Με την ενίσχυση τους αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» δήλωσε ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, μετά την έκδοση της πρόσκλησης που αφορά στη δράση «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους».

Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020», έχει βασικό στόχο την αύξηση της ικανότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας για την παραγωγή νέων προϊόντων, τη διαφοροποίηση υφιστάμενων καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση της ποιοτικής και πιστοποιημένης παραγωγής.

«Με τον τρόπο αυτό τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θα αποκτήσουν ταυτότητα και πρόσβαση σε νέες αγορές» δήλωσε ακόμη ο κ. Μπακογιάννης, συμπληρώνοντας «Οι επιχειρήσεις θα γίνουν πιο παραγωγικές, πιο ανταγωνιστικές και θα βελτιώσουν σε όλους τους τομείς τις επιδόσεις τους, ενώ ταυτόχρονα θα προσελκύσουμε και νέες επενδύσεις».

Σε ότι αφορά στην συμμετοχή, επιλέξιμες είναι οι μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών. Η επιχορήγηση που θα λάβουν είναι ύψους 35% για επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, και 50% για αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής και δικτύωσης και μισθολογικές δαπάνες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 14 εκ. ευρώ και το συνολικό ποσό των επενδύσεων εκτιμάται στα 38 εκ. ευρώ. Η περίοδος υποβολής των προτάσεων είναι από τις 2 Απριλίου μέχρι τις 28 Ιουνίου 2019.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα