Μπαίνει σε εφαρµογή ο µηχανισµός αυτόµατης ειδοποίησης οφειλής – Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Σήµα κινδύνου για νέα γενιά «κόκκινων» χρεών στην εφορία εκπέµπουν τα υψηλά ποσοστά απώλειας των ρυθµίσεων, µε το οικονοµικό επιτελείο να ποντάρει στον αυτόµατο µηχανισµό ειδοποίησης των οφειλετών, στο νέο πλαίσιο και στα κίνητρα του Φορολογικού Κώδικα για την ανακοπή του κύµατος. Ο αριθµός των ρυθµίσεων που έχουν χαθεί και δεν εξυπηρετούνται από τους φορολογούµενους έχει αυξηθεί στις 232.000, µε τρέχον υπόλοιπο οφειλής πάνω από 1,2 δισ. ευρώ.

Τα αρµόδια στελέχη δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις αρνητικές εξελίξεις στο µέτωπο των ρυθµίσεων, που έχουν ως κύρια πηγή την οικονοµική στενότητα, καθώς -σύµφωνα µε τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης- εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι οφειλέτες που τις χάνουν, επειδή δεν µπορούν να πληρώσουν ακόµη και δόσεις που δεν ξεπερνούν τα 50 ευρώ τον µήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία ρύθµιση των 36-72 δόσεων για τα πανδηµικά χρέη το ελάχιστο ποσό της µηνιαίας δόσης ήταν µόλις 30 ευρώ και -σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου- δεν ήταν λίγοι οι φορολογούµενοι που τα βρήκαν σκούρα.

Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι λόγοι, που δεν έχουν να κάνουν µε την έγκαιρη αποπληρωµή των δόσεων, αλλά συνδέονται µε την τακτοποίηση άλλων φορολογικών υποχρεώσεων προς το ∆ηµόσιο και συγκεκριµένα µε την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήµατος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, η καθυστέρηση των οποίων επιφυλάσσει πέναλτι απένταξης των οφειλετών από τα ευνοϊκά προγράµµατα διακανονισµού των ληξιπρόθεσµων χρεών. Με δεδοµένο ότι το ποσοστό συµµετοχής στις ρυθµίσεις είναι πολύ χαµηλό, καθώς από τα χρέη των 107 δισ. ευρώ προς την εφορία µόλις το 5,8% ή 4,7 δισ. ευρώ είναι ρυθµισµένα, κεντρική προτεραιότητα για το υπουργείο Οικονοµικών αποτελεί η θωράκιση αυτών των προγραµµάτων µε νέες παρεµβάσεις, που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη αποπληρωµή, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι προβλέψεις του προϋπολογισµού για τις φετινές φορολογικές εισπράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, µπαίνει σε εφαρµογή ο µηχανισµός αυτόµατης ειδοποίησης οφειλής, που θα στέλνει τελεσίγραφα στους οφειλέτες ότι κινδυνεύουν µε απώλεια ρύθµισης. Συγκεκριµένα, ο συναγερµός της εφορίας θα ενεργοποιείται:

  • Όταν ο οφειλέτης δεν έχει πληρώσει εµπρόθεσµα µία µηνιαία δόση και βρίσκε[1]ται πολύ κοντά στη λήξη της προθεσµίας και της επόµενης δόσης. Στην περίπτωση αυτή, το σύστηµα θα τον ειδοποιεί ότι, αν δεν εξοφλήσει εµπρόθεσµα τις επόµενες δόσεις, θα τεθεί εκτός ρύθµισης.
  • Όταν βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη της προθεσµίας υποβολής µιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος ή µιας δήλωσης ΦΠΑ και δεν την έχει ακόµα υποβάλει, δεδοµένου ότι και σε περίπτωση µη υποβολής µια ρύθµιση µπορεί να χαθεί.

Με το νέο κεντρικό ψηφιακό σύστηµα τυποποιηµένης παρακολούθησης των παραπάνω υποχρεώσεων, χωρίς ανθρώ[1]πινη παρέµβαση, αλλά και µε τον µηχανισµό έγκαιρης ειδοποίησης για επικείµενη απώλεια ρύθµισης, όλες οι προϋποθέσεις τήρησης της ρύθµισης θα παρακολουθούνται ψηφιακά και κεντρικά.

  • Έχουν υποβάλει τις ανωτέρω δηλώσεις εντός τριών µηνών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους. Αν η προθεσµία έχει παρέλθει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2023, µπορούν να υποβάλουν πέντε µήνες µετά (31 Μαΐου 2024).
  • Έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει τις νέες οφειλές τους σε χρονικό διάστηµα τριών µηνών από την πάροδο της προθεσµίας καταβολής τους.
Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα