Μουζάκης: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Τζον – Πολ Γκάγκνουμ

Κατόπιν της παραίτησης του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της “Μουζάκης”, Ευάγγελου Βασιλάκου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 26 Απριλίου, αποφάσισε:

(α)Την εκλογή των (i)κ. Τζον – Πολ Γκάγκνουμ του Χέλγκε ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικού Μέλους και

(ii)κ. Πέτρου – Φώτιου Φατούρου του Χρήστου ως νέου Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικού Μέλους, αμφοτέρων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Βασιλάκου και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

Το Δ.Σ. της “Μουζάκης” συγκροτήθηκε ως εξής:

1. Τζον – Πολ Γκάγκνουμ του Χέλγκε, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

2. Πέτρος – Φώτιος Φατούρος του Χρήστου, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Κωνσταντίνος-Νικόλαος Νιάρχος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Αντώνιος Χλουβεράκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και νόμιμος αναπληρωτής σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ΔΣ,

5. Ειρήνη Σαράντη του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Σαράντης Χιώτης του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Επιπλέον, η στελέχωση των Επιτροπών α)Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και β)Ελέγχου παραμένει ως έχει, καθώς δεν μεταβλήθησαν οι ιδιότητες των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία τις απαρτίζουν, ενώ η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ως άνω ανασυγκρότησή του παραμένει ως εκείνη

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα