Μόνο 3 στους 10 Ευρωπαίους έχουν πλήρη εικόνα για την προστασία δεδομένων

Ελλιπή ενημέρωση για το σύνολο των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων, έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, αν και συμπληρώθηκε ήδη ένας χρόνος από την εφαρμογή του νέου ΓΚΠΔ. Οι Ευρωπαίοι πολίτες σίγουρα είναι, πλέον, καλύτερα ενημερωμένοι για τα ψηφιακά τους δικαιώματα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, μόνο τρεις στους δέκα Ευρωπαίους έχουν ακούσει για όλα τα νέα δικαιώματά τους στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου για την προστασία των δεδομένων, που δημοσιοποίησε χθες η Επιτροπή, το 73% όσων απάντησαν έχει ακούσει για τουλάχιστον ένα από τα έξι δοκιμασμένα δικαιώματα που κατοχυρώνει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

Το 73% των Ευρωπαίων έχει ακούσει για τουλάχιστον ένα από τα δικαιώματα ένα χρόνο από την εφαρμογή του Κανονισμού προστασίας δεδομένωνΤα υψηλότερα επίπεδα ενημέρωσης των πολιτών καταγράφονται ως προς το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους (65%) και το δικαίωμά τους για διόρθωση των δεδομένων τους, αν είναι εσφαλμένα (61%). Επίσης, υψηλό είναι το επίπεδο ενημέρωσης των Ευρωπαίων σχετικά με το δικαίωμά τους να εναντιωθούν στη λήψη μηνυμάτων απευθείας εμπορικής προώθησης (59 %) και το δικαίωμά τους να ζητήσουν τη διαγραφή δεδομένων τους (57%). Τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, τα οποία στηρίζονται στις απαντήσεις 27.000 Ευρωπαίων, δείχνουν εξάλλου ότι συνολικά το 67% γνωρίζει την ύπαρξη του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Επίσης, το 57 % έχει γνώση για την εθνική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων και στην οποία μπορεί να απευθύνεται για να ζητήσει βοήθεια, όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά του.

Πηγή ανησυχίας
Πάντως, τα αποτελέσματα δείχνουν, επίσης, ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί πηγή ανησυχίας για τους Ευρωπαίους πολίτες: το 62 % όσων απάντησαν ανησυχεί ότι δεν έχει πλήρη έλεγχο των προσωπικών δεδομένων, που παρέχει στο Διαδίκτυο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την έρευνα, από το 60 % των Ευρωπαίων που διαβάζει τις δηλώσεις περί της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, μόνο το 13 % τις διαβάζει ολόκληρες. Αυτό συμβαίνει επειδή οι δηλώσεις είναι υπερβολικά μακροσκελείς ή δυσνόητες. “Καλώ και πάλι όλες τις διαδικτυακές εταιρείες να παρέχουν δηλώσεις περί της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, οι οποίες να είναι συνοπτικές, διαφανείς και εύκολα κατανοητές από όλους τους χρήστες”, σχολίασε η κυρία Βιέρα Γιούροβα, αρμόδια Επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης, καταναλωτών και ισότητας των φύλων.

Εκστρατεία ενημέρωσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε χθες εκστρατεία ευαισθητοποίησης για να ενθαρρύνει τους πολίτες να διαβάζουν τις δηλώσεις περί της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και να βελτιστοποιούν τις ρυθμίσεις τους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, ώστε να κοινοποιούν μόνο τα δεδομένα που επιθυμούν. Η Επιτροπή θα υποβάλει, επίσης, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων το 2020.

Σχετικά Νέα