Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Χρηματοδότηση έως €5 εκατ. από την Εθνική Τράπεζα με την εγγύηση του EGF

Μέχρι €5 εκατ. σε χρηματοδότηση έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2022 ούτως ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους σε κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, κεφάλαιο κίνησης ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερους όρους.

Καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στηρίζοντας μεγάλο ποσοστό της απασχόλησης, γίνεται σαφές ότι μία τέτοια ουσιαστική στήριξή τους εν μέσω πολλαπλών πιέσεων, αποτελεί κρίσιμο ζήτημα.

Ο λόγος γίνεται για το πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του Πανευρωπαϊκoυ Ταμείου Εγγυήσεων  (Pan-European Guarantee Fund, “EGF”) το οποία παρέχει χρηματοδότηση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (MME) και Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Small MidCaps). Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του EGF, που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), με την οικονομική στήριξη των κρατών – μελών που συνεισφέρουν στο EGF.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατ. ή συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.

Ειδικότερα, οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι που παρέχονται με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του EGF μπορούν να καλύψουν κάθε επιχειρηματική ανάγκη:

– Δάνεια τακτής λήξης, για:
– τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
– την κάλυψη αναγκών σε ρευστότητα
– την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων
– Ανακυκλούμενα όρια, για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι μορφές χρηματοδότησης του προγράμματος παρέχονται με προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3 / 6 μηνών πλέον περιθωρίου* και εισφοράς Ν.128/75. Ειδικά για τα δάνεια τακτής λήξης, η Εθνική Τράπεζα παρέχει την επιλογή σταθερού επιτοκίου για ένα μέρος ή για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την εγγύηση του EGF προσφέρει, επιπλέον, ευελιξία στην αποπληρωμή μέσω ισόποσων μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων και δυνατότητα περιόδου χάριτος.

Πώς μπορώ να επωφεληθώ από το πρόγραμμα;

Η διαδικασία για τη χρηματοδότηση είναι πολύ απλή. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να προσέλθετε σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας όπου και θα συζητήσετε όλες τις λεπτομέρειες με τον Επαγγελματικό σας Σύμβουλο για να βρείτε την ιδανική λύση που ταιριάζει στα επιχειρηματικά σας σχέδια. Ύστερα, γίνεται η υποβολή της αίτησής σας, μαζί με το επενδυτικό σχέδιο και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να βρείτε εδώ αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα για το ποιους αφορά το πρόγραμμα, ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά του, ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη λήψη χρηματοδότησης, πώς μπορείτε να τη λάβετε και ποια είναι η περίοδος διάθεσης του προγράμματος.

*Περιλαμβάνεται ποσοστό της προμήθειας εγγύησης επί του εγγυημένου μέρους της χρηματοδότησης (0,20% ή 0,70% ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο θα εγκριθεί το αίτημα).

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα