Με το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδοτήθηκαν οι εγκαταστάσεις της Sarmed

Άδεια λειτουργίας που είναι εναρμονισμένη με το νόμο 4302/2014 εξασφάλισε η εταιρεία 3rd Party Logistics Sarmed. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο Νόμος 4302/2014 και οι Υπουργικές Αποφάσεις που τον εξειδικεύουν παρέχουν ένα ολιστικό κανονιστικό πλαίσιο, που ορίζει, πλέον, για πρώτη φορά στη χώρα, τον τομέα των Logistics και τις επιχειρησιακές πτυχές του ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, διαφορετική από τις αντίστοιχες βιομηχανικές ή εμπορικές.

Το νέο αυτό πλαίσιο για την αδειοδότηση των υποδομών της εφοδιαστικής, επιβάλλει σειρά απαιτήσεων για τη νομιμότητα των υποδομών, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις διαδικασίες λειτουργίας, την ασφάλεια, κ.λπ., εναρμονίζοντας τα ελληνικά logistics με τις προκλήσεις των διεθνών αγορών για αδειοδοτημένες υποδομές με λειτουργίες και διαδικασίες που συμβάλλουν ή/και εξασφαλίζουν το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, σε μια στρατηγική γενίκευσης της πράσινης εφοδιαστικης και της κυκλικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η διαδικασία γνωστοποίησης ως Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) για το σύνολο των εγκαταστάσεων της Sarmed στη Μάνδρα Αττικής, στις θέσεις Τρύπιο Λιθάρι και Σφαγεία ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας συμβούλων Redeplan.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις της Sarmed, τόσο στο Τρύπιο Λιθάρι, όσο και στα Σφαγεία, λόγω του μεγέθους τους, αδειοδοτήθηκαν ως δραστηριότητες μέσης όχλησης (> 150.000 m3), ενώ ειδικά για τις εγκαταστάσεις του Τρύπιου Λιθαριού (συνολικός αποθηκευτικός όγκος 429.000 m3 και όγκος ψυκτικών θαλάμων 33.500 m3) πραγματοποιήθηκε και περιβαλλοντική αδειοδότηση μέσω χορήγησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Σχετικά Νέα