Μ. Σπυράκη για την ενεργειακή φτώχεια: Άμεση αθροιστική κινητοποίηση πόρων για την αναβάθμιση κατοικιών

Την “άμεση αθροιστική κινητοποίηση πόρων” σε έργα μεγάλης κλίμακας για την αναβάθμιση των κατοικιών με χρήση κυκλικών υλικών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καινοτόμων τεχνολογιών, ζήτησε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη, κατά τη σημερινή συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την έκθεση της Κομισιόν σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια και την “κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης”.

Στην έκθεση της Κομισιόν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διαπιστώνεται ότι “η ενεργειακή φτώχεια παραμένει μια σημαντική πρόκληση στην Ε.Ε.” και ότι “ενώ αυτός ο δείκτης εξελίχθηκε ευνοϊκά κατά μέσο όρο το 2010-2018, υπήρχαν σημαντικές διαφορές στον ρυθμό των αλλαγών σε ολόκληρη την Ε.Ε.”. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι “στη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, η ενεργειακή φτώχεια έχει μειωθεί σημαντικά”, ενώ “από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα σημείωσε σημαντική αύξηση”.

Στην παρέμβασή της, η κ. Σπυράκη επικέντρωσε σε στοιχεία για το επίπεδο της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι “το 2018, το 22,7% του πληθυσμού ανέφερε ότι δεν κατάφερε να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 7,3%”.

Επίσης, όπως είπε, την ίδια χρονιά (2018), “το 35,6% δεν ανταποκρίθηκε στις οικονομικές του υποχρεώσεις για τους λογαριασμούς ενέργειας λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 6,6%”. Σημείωσε δε, ότι σύμφωνα με “μία πιο πρόσφατη έρευνα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναφορικά με την ενεργειακή φτώχεια κατά τους θερινούς μήνες, τα νοικοκυριά αδυνατούν να αναβαθμίσουν την ενεργειακή τους απόδοση”, καθώς “το 21% δεν καλύπτεται από το υφιστάμενο σύστημα ψύξης, το 17% δεν μπορεί να κρατήσει σταθερή τη θερμοκρασία εντός της κατοικίας του κατά τους θερινούς μήνες, ενώ μόνο το 36% έχει λάβει μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης”.

Η κ. Σπυράκη, καταλήγοντας, πρότεινε την “άμεση αθροιστική κινητοποίηση πόρων σε έργα μεγάλης κλίμακας για την αναβάθμιση κατοικιών με χρήση κυκλικών υλικών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καινοτόμων τεχνολογιών” και πρόσθεσε: “Χρειάζονται όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία από το Ταμείο Ανάκαμψης, τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο με μεγάλης κλίμακας δράση θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, θα δημιουργήσουμε δουλειές και θα αφήσουμε πίσω μας την ενεργειακή φτώχεια”.

Τι αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν για την ενεργειακή φτώχεια

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην έκθεση της Κομισιόν, μεταξύ άλλων, επισημαίνονται τα εξής:

“Με σχεδόν 34 εκατομμύρια Ευρωπαίους να μην μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια τους επαρκώς το 2018, η ενεργειακή φτώχεια παραμένει μια σημαντική πρόκληση στην Ε.Ε.. Ενώ αυτός ο δείκτης εξελίχθηκε ευνοϊκά κατά μέσο όρο το 2010-2018, υπήρχαν σημαντικές διαφορές στο ρυθμό των αλλαγών σε ολόκληρη την Ε.Ε.. Στη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, η ενεργειακή φτώχεια έχει μειωθεί σημαντικά. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα σημείωσε σημαντική αύξηση. Ενώ οι ενεργειακές δαπάνες των ευρωπαϊκών νοικοκυριών μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, όσον αφορά, τόσο τις απόλυτες δαπάνες, όσο και το μερίδιο της ενέργειας των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών. Το 2018, τα φτωχότερα νοικοκυριά στην Ευρώπη ξόδευαν ακόμη το 8,3% των συνολικών δαπανών τους για ενέργεια (έως 15-22% σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης).

Τα περισσότερα κράτη μέλη παρουσίασαν μια επισκόπηση της ενεργειακής φτώχειας στα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, με πολλά να παρέχουν δείκτες για την ανάλυση του αντίκτυπού της. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει μια συστηματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Για να υποστηρίξει τις προσπάθειές τους, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για την ενεργειακή φτώχεια μαζί με την παρούσα ανακοίνωση. Εξακολουθεί, επίσης, να υποστηρίζει το Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας της Ε.Ε., το οποίο συλλέγει δεδομένα, αναπτύσσει δείκτες και εκδίδει βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας”.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ

Σχετικά Νέα