Η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.