ΛΑΡΚΟ: Τι προβλέπουν τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης για όσους απολύθηκαν

Με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα (09.05.24) στη “Διαύγεια” καθορίζονται οι όροι για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους ηλικίας άνω των πενήντα πέντε (55) ετών, απολυθέντες της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ».

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας απολυθέντων της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ», οι οποίοι σωρευτικά πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

-είναι ηλικίας άνω των 55 ετών, συμπεριλαμβανομένων και όσων διανύουν το 55ο έτος της ηλικίας του εντός του 2024, ήτοι έχουν γεννηθεί έως και την 31η /12/1970

-δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και έπειτα από υπεύθυνη δήλωση του ανέργου πριν από την υπόδειξή του ότι δεν έχει θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή/και δεν έχει υποβάλει αίτηση για λήψη σύνταξης λόγω γήρατος,

-οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας τους ή έμμισθης εντολής έχουν ημερομηνία λήξης μέχρι και την 12η /5/2024,

-είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Δημόσιας Πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α., χωρίς να είναι απαραίτητο να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος ανεργίας, ε. έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), στ. διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης από ειδικό διαχειριστή ως «πρώην απασχολούμενοι της ΛΑΡΚΟ».

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 320 νέων θέσεων απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης των ανέργων από τη ΛΑΡΚΟ (εφεξής ωφελούμενοι/ες) στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (εφεξής Φορείς Υποδοχής ή/και Υπηρεσίες Τοποθέτησης), που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα