Λ. Αυγενάκης: Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι από τις πρώτες που θα προωθήσει η Κυβέρνηση της ΝΔ

Για τη Νέα Δημοκρατία, η πιο σημαντική επένδυση για τη χώρα είναι η επένδυση στην Παιδεία αναφέρει μεταξύ πολλών άλλων σε άρθρο του ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης.

Το πρόγραμμα μας αφορά σε μια συνολική και σε βάθος μεταρρύθμιση, με θαρραλέες αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μία μεταρρύθμιση που τοποθετεί στο επίκεντρο των αλλαγών τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους φοιτητές και τους γονείς τους. Μία μεταρρύθμιση με συγκεκριμένες προτάσεις και δεσμεύσεις για τον τόπο μας, το Ηράκλειο.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι από τις πρώτες που θα προωθήσει η Κυβέρνηση της ΝΔ. Αναγεννημένη Ελλάδα, σημαίνει αναγεννημένη Παιδεία. Προτείνουμε μία επανάσταση στην Παιδεία βασισμένη στην:

– Ελεύθερη πρόσβαση στη μόρφωση, σε ακαδημαϊκά και διοικητικά ελεύθερες εκπαιδευτικές μονάδες, με σύγχρονα προγράμματα σπουδών και μεθόδους που αξιοποιούν την τεχνολογία και καλλιεργούν τις δεξιότητες.

– Σύνδεση της εκπαίδευσης με τον οικονομικό βηματισμό της χώρας.

– Διαρκή επιμόρφωση, κίνητρα προόδου και αξιολόγηση παντού και για όλους.

Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Δυστυχώς, τα προβλήματα είναι πολλά, όπως έλλειψη κτιριακών υποδομών και ελλιπή συντήρηση, υπο-χρηματοδότηση, υποστελέχωση, ιδίως στα σχολεία της περιφέρειας, ελλείψεις εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη, το νέο σύστημα προσλήψεων, η αξιολόγηση και το πλαίσιο επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης.

Δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο και ποιοτικό σύστημα με νέα προγράμματα σπουδών, δημιουργικές μεθόδους διδασκαλίας και τέλος στην «παπαγαλία». Δίνουμε έμφαση στις ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες και στον ουσιαστικό σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, ώστε κάθε παιδί να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις κλίσεις του. Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία ενός τουλάχιστον Πρότυπου και ενός Πειραματικού σχολείου σε κάθε νομό, την αξιολόγηση όλων των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος και αντικειμενικό και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης. Απελευθερώνουμε τα σχολεία από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή. Ενισχύουμε ουσιαστικά τα ολοήμερα σχολεία, με πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μελέτης και θεσπίζουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών και διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μέσα στα σχολεία.

Επίσης, επανεξετάζουμε το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού πρώτα διορθωθούν άλλες πτυχές του συστήματος που αφορούν τα σχολεία, την επαγγελματική εκπαίδευση και τα Πανεπιστήμια. Καθορίζουμε ελάχιστη βάση για την εισαγωγή στα Ανώτατα Ιδρύματα, τα οποία καθορίζουν τον ετήσιο αριθμό των εισακτέων και μπορούν να ορίσουν υψηλότερη βάση εισαγωγής από την ελάχιστη.

Το σχέδιο μας αλλάζει ριζικά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε από λύση ανάγκης για λίγους, να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς. Ιδρύονται Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, τα οποία συνεργάζονται με επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και στα οποία λειτουργεί Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ), όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι του σχολείου και των κοινωνικών εταίρων της περιοχής. Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας υπάγονται στο ρυθμιστικό ρόλο του ΣΣΠΑΕ και τα ΙΕΚ ανασυγκροτούνται δημιουργώντας «ζώνη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας» για την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικής μονάδας και τοπικών επιχειρήσεων, καθιέρωση μαθητείας για το ήμισυ της φοίτησης, ίδρυση Γραφείου Συμβουλευτικής και Σταδιοδρομίας και συνεργασία με εργοδότες, ΟΑΕΔ, κλπ. Πιστοποιούνται η μη Τυπική και Άτυπη Μάθηση (γνώσεις, δεξιότητες) και επαγγελματικά προσόντα από φορείς με διαπίστευση από τον ΕΟΠΠΕΠ με βάση τις ανάγκες της αγοράς.

Στόχος της ΝΔ είναι να έχουμε ακαδημαϊκά ιδρύματα πραγματικά αυτόνομα, αυτοδιοικούμενα, αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, σύγχρονα, εξωστρεφή, σε κοινό βηματισμό με την αγορά εργασίας. Άμεση δέσμευσή μας είναι η κατάργηση των αναχρονιστικών νόμων των κ.κ. Μπαλτά, Φίλη και Γαβρόγλου και άμεση ψήφιση ενός σύγχρονου νόμου πλαισίου για τα Ανώτατα Ιδρύματα που προβλέπει:

1) Σύγχρονους και αποτελεσματικούς θεσμούς διοίκησης, με ενίσχυση του αυτοδιοίκητου, με μεγαλύτερη αυτονομία και αυτοτέλεια, επαναφορά του Συμβουλίου Ιδρύματος και της θέσης του Γενικού Γραμματέα.

2) Προγράμματα σπουδών χωρίς τον ασφυκτικό έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας, με δυνατότητα ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων, αξιοποίηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθιέρωση εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας, ανάπτυξη προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

3) Αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, με ουσιαστική λειτουργία της ΑΔΙΠ, εξωστρέφεια, διάδοση καλύτερων πρακτικών. Ο Ακαδημαϊκός Χάρτης της χώρας θα προκύπτει από την αξιολόγηση της ΑΔΙΠ και στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων (ακαδημαϊκών, αναπτυξιακών, χωροταξικών, τοπικών-περιφερειακών, κλπ).

4) Κατάργηση του ασύλου, με ουσιαστική κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία και πραγματική αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και ανομίας. Θα βάλουμε τέλος στην εγκληματικότητα μέσα στα Πανεπιστήμια!

5) Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων, με τη δημιουργία επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης, την κατάρτιση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας/τεχνογνωσίας, απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ.

6) Προσέλκυση νέων πόρων για τα Ιδρύματα επιπλέον της κρατικής χρηματοδότησης, με αξιοποίηση των ΣΔΙΤ, νέο πλαίσιο για τις δωρεές, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για χρηματοδότηση για την υλοποίηση πατεντών και επιστημονικών ιδεών, κοινές ερευνητικές δραστηριότητες με ιδιωτικούς φορείς.

7) Μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, με ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης, σύνδεση με τον αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας, ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης και επανειδίκευσης.

Η επόμενη Κυβέρνηση της ΝΔ, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με υπευθυνότητα, εντιμότητα, ειλικρίνεια και μετριοπάθεια θα οδηγήσει τη χώρα, την Κρήτη, το Ηράκλειο στο μέλλον που μας αξίζει. Με σύγχρονα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια του αύριο. Θέλουμε κάθε παιδί, που γεννιέται σήμερα στη χώρα μας, ασχέτως οικονομικής επιφάνειας να έχει ίσες ευκαιρίες στην πρόοδο. Και αυτό μόνο μια καλή δημόσια Παιδεία μπορεί να το εξασφαλίσει.

 

 

πηγή   liberal.gr

Σχετικά Νέα