Κουπόνια έως 15.000 ευρώ σε επιχειρήσεις μέσω ΕΣΠΑ

Έως τις 5 Ιουλίου του 2019 μπορούν οι ενδιαφερόμενες μικρές επιχειρήσεις να υποβάλουν τις αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση του ΕΣΠΑ «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της Δράσης αυτής ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για κουπόνια τεχνολογίας με ελάχιστο επιχορηγούμενο ποσό τουλάχιστον 5.000 ευρώ και μέγιστο επιχορηγούμενο ποσό 15.000 ευρώ.

Τέλος σημειώνεται ότι, η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία για τη δράση αυτή εδώ

Σχετικά Νέα