Τις βασικές του προτεραιότητες στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών περιέγραψε, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στην παρέμβαση του στο Ευρωπαϊκό Forum Ανάπτυξης στην Λάρισα.