Ραγδαία αύξηση στις διαγνώσεις κορωνοϊού για 1-2 εβδομάδες και μετά βραδεία αποκλιμάκωση που θα διαρκέσει 1-2 μήνες δείχνουν τα μοντέλα, σύμφωνα με τον Γ. Μαγιορκίνη.