Κονδύλι 350 χιλ. ευρώ σε δήμους για φυσικές καταστροφές

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αίτημα δήμων της χώρας ενέκρινε επιχορηγήσεις ύψους 352.872,02 ευρώ, για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης και αφορούν

Ευρώτα για πλημμύρα 12/1/19. Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες και Αντικατάσταση Οικοσκευής, με ποσό 17.905,22 €

Ζακύνθου για σεισμό 26/10/18. Βιοτικές Ανάγκες και Αντικατάσταση Οικοσκευής με ποσό 321.401,87 €

Ζαχάρως για ανεμοστρόβιλο 1/2/19. Βιοτικές Ανάγκες με ποσό 7.043,28 €

Λέσβου για αποκόλληση και πτώση βράχων 24/11/18. Βιοτικές Ανάγκες με ποσό 3.000,00 €

Σφακίων για πλημμύρα 5/2/19. Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες και Αντικατάσταση Οικοσκευής με ποσό 3.521,65 €

Σχετικά Νέα