Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ: Πότε λήγει η παράταση των αιτήσεων

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις δεν έχει ενημερωθεί με τα νέα εισοδήματα που έχουν προκύψει από τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις συνεπώς, ενώ μπορούν να γίνουν κανονικά αιτήσεις δεν μπορούν να ελεγχθούν τα επικαιροποιημένα στοιχεία και να εγκριθούν ή να απορριφθούν οι αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται πως έχει δοθεί παράταση μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019 για την υποβολή των αιτήσεων εκ νέου υπαγωγής στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν όλοι οι προμηθευτές.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη για να ενημερωθεί η βάση δεδομένων που τηρείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2018.

Επίσης για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες από την αρχικά περιορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων που είχε οριστεί.

Σχετικά Νέα