Ακινητοποιήθηκε από τους καραμπινιέρους που διαπίστωσαν ότι δεν πρόκειται για τρομοκράτη.