Κακοκαιρία Daniel: Στο υπουργείο Υποδομών όλα τα επείγοντα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας

Την ευθύνη αποκατάστασης της Θεσσαλίας σε έναν και μόνο φορέα και συγκεκριμένα στο υπουργείο Υποδομών δίνει τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα. Με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας η τροπολογία ορίζει ότι στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και απαιτείται η κατεπείγουσα εκτέλεση έργων που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με την αποκατάσταση των υποδομών τους, το υπουργείο Υποδομών και Μεταψορών δύναται να αναλαμβάνει, δια των υπηρεσιών του των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών, ακόμα και όταν δεν υπάγονται στην αρμοδιότητά τους

Σύμφωνα με πληροφορίες το Υπουργείο αναμένεται να αναλάβει έργα της Περιφέρειας όπως αντιπλημμυρικά και επείγοντα έργα οδοποιίας και αποκατάσταση γεφυρών, αλλά και έργα αποκατάστασης σιδηροδρομικού δικτύου και σχολικών κτηρίων.