Ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις για την Coca-Cola HBC

Ο Όμιλος Coca-Cola HBC AG δημοσιεύει σήμερα την Ετήσια Ενοποιημένη Έκθεση για το 2018 με τίτλο: «In good company». Η έκθεση καταγράφει την πρόοδο που σημειώθηκε σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της εταιρικής διακυβέρνησης και τις επιδόσεις αειφορίας, κατά τη διάρκεια του 2018.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, δήλωσε σχετικά: «To 2018 ήταν ακόμα μια χρονιά με ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, κατά την οποία σημειώσαμε εξαιρετική πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει με ορίζοντα το 2020. Ήταν επίσης μια χρονιά κατά την οποία κυκλοφορήσαμε στην αγορά περισσότερες νέες συσκευασίες, νέα εμπορικά σήματα, ακόμα και ολόκληρες νέες κατηγορίες προϊόντων από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν. Αυτός ο ρυθμός αλλαγής απαιτεί προσαρμογές σε όλο το εύρος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, κάτι που δε θα ήταν εφικτό χωρίς την αφοσίωση των ανθρώπων μας και τη στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, την The Coca-Cola Company και άλλους βασικούς εταίρους μας. Πιστεύουμε πως έχουμε μία πολύ καλή σχέση με τους εταίρους μας μέσω της κοινής μας πεποίθησης ότι η δημιουργία κοινής αξίας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση βιώσιμης μακροπρόθεσμης επιτυχίας.»

Η έκθεση επισημαίνει επίσης την πρόοδο που έχουμε σημειώσει ως προς τις δεσμεύσεις μας για την αειφορία με ορίζοντα το 2020, οι οποίοι άνοιξαν το δρόμο για τη διαμόρφωση των νέων ολοκληρωμένων δεσμεύσεων αειφορίας που έχουμε βάλει στόχο να πετύχουμε μέχρι το 2025.

 

Σχετικά Νέα